În urma ședinței Consiliului Teritorial pentru organizarea Conferinței filialei Argeș 2022 și s-au stabilit următoarele:

Se convoacă Conferința Teritorială  a Filialei Argeș OAR 2022 în data de 19 mai 2022, în sala de conferințe a Bibliotecii Județeane „Dinicu Golescu” Argeș din Str. Victoriei nr. 18, municipiul Pitești, între orele 13:00 ÷ 17:00.

–          Se vor deconta deplasările la Conferința a membrilor care nu au domiciliul în municipiul Pitești ( pentru bonurile de benzină vă rugăm să solicitați înscriere pe bon a CUI Filiala Argeș OAR – 14355127)

–          În data de 12 mai 2022 se vor transmite prin poștă și electronic  ordinea de zi și programul Conferinței, lista candidaților pentru forurile de conducere și declarațiile de intenție ale acestora, lista candidaților pentru comisiile care se aleg și declarațiile de intenție ale acestora, Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Filialei, Raportul de activitate în mandatul 2018 – 2022.

Reluăm apelul de înscriere pe listele de candidați la forurile de conducere și/sau comisii, mai  ales ale Filialei Argeș, dar și la OAR Național

 – Data limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru președinte, membru în Consiliul teritorial,  membru în Comisia de Disciplină și membru în Comisia de Cenzori este data de 09 mai 2022, inclusiv, dată până la care se face înregistrarea.

    –  Candidaturile sunt individuale și se depun personal sau prin poștă la adresa: bdul I.C.Brătianu nr.24, etaj 2, cam.3+4 din municipiul Pitești, județul Argeș. Se admite transmiterea dosarelor de candidatură, complete, și prin e-mail la secretariat@oararges.ro

    – Nu se admit candidaturi pentru locuri aflate pe două sau mai multe liste, excepție făcând candidaturile pentru președinte.

Dosarul de candidatură cuprinde:

  1. cererea de înregistrare a candidaturii, potrivit modelului prevăzut la Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.
  2. curriculum vitae, succint, fără a conține date cu caracter personal (adresă de domiciliu, număr telefon, adresă e-mail, web-site etc).
  3. o scrisoare de intenție, fără a conține date cu caracter personal (adresă de domiciliu, număr telefon, adresă e-mail, web-site etc), potrivit modelului din Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.
  4. dovada eliberată de Filială prin care se confirmă pentru candidat plata cotizației la zi și că nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

Nu ezitați să ne contactați (e-mail, telefon) pentru orice nelămurire.

Succes tuturor celor care se vor implica!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *